Privacy statement - Gaertner
574
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-574,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Privacy statement

Gaertner grafisch werk is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Gaertner grafisch werk respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Ik wil transparant zijn over de soorten gegevens die ik verwerk, de doelen voor de verwerking, met wie ik gegevens deel en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeer ik u hierover. Heeft u over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Welke gegevens verwerk ik?

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • informatie die uzelf invult in een open veld
 • IP-adres

 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het verstrekken van informatie;
 • het uitbrengen van offertes;
 • het beheren en uitbreiden van mijn klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Ik gebruik tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Ik maak hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van mij. Mijn belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover ik deze nodig heb. Gegevens die ik noodzakelijkerwijs nodig heb bewaar ik in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaar ik de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor mij geldt.

 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met mij opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of ik uw persoonsgegevens verwerk;
 • de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk;
 • inzage in de persoonsgegevens die ik van u verwerk;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

 

Let op: het kan zijn dat ik niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zal ik u dit gemotiveerd laten weten.

 

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens ?

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.

 

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag ik wel doen als u mij daarvoor toestemming heeft gegeven, als ik daartoe verplicht ben op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor de uitvoering van mijn bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrek ik uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder mijn zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

 

Externen partijen die de persoonsgegevens onder mijn verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die ik met hen hebben afgesproken.

 

Het gebruik van deze website

Ik heb passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van mijn website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Ik plaats uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

 

Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via mijn website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van mijn website. Deze zogenaamde statistische cookies geven mij inzichten waarmee ik mijn website vervolgens verder kan optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruik ik uitsluitend ten behoeve van mijzelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

 

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van mijn website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op mijn website (komen te) staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Ik heb daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media) kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

 

Wijzigingen privacy statement

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op mijn website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij ik persoonsgegevens verwerk of omga met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met mij op.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.